Tasos Offline

Tasos

317 Lượt chơi

Thư riêng

Tên:
Giới tính:
Quốc tịch:

Tham gia:
21 Tháng 6 2015
Đã đăng nhập:
18 Tháng 9 2016 23:05
Top điểm số:
149
Phản hồi:
0
Bài trên diễn đàn:
0
Bạn thân

Điểm cao
Ai là triệu phú 1 Điểm: 64 000
Ai là triệu phú 2 Điểm: 1 000 000
An ninh sân bay Điểm: 2 950
Anh chàng đặt Bomb Điểm: 18 920
Bác sĩ giỏi Điểm: 358
Bắn bóng Điểm: 31 990
Bắn bóng cùng 7up Điểm: 187 175 000
Bắn gà Điểm: 8 100
Bắn súng 2D Điểm: 23 176
Bắt bọ Điểm: 41 200
Bắt UFO Điểm: 36 310
Bi lắc Điểm: 2 662
Tải thêm

Hồ sơ phản hồi